TEEN 12-16 ANYS

Les activitats dirigides a nins i nines d’entre 12 i 16 anys són:

A més de les activitats esmentades anteriorment, també s'ofereixen un conjunt de serveis acadèmics:

*Els horaris de reforç escolar i d'anglès, de reeducacions pedagògiques i de tècniques i hàbits d'estudi són a convenir. Les sessions poden ser individuals i/o en grups reduïts. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al 971595308 o al c/ Joan Lliteras, 43 (Manacor)

 

Imprimeix